Zakelijke verschillen tussen Belgen en Nederlanders

Dat er culturele verschillen tussen Nederlanders en Belgen zijn hoeven we u waarschijnlijk niet uit te leggen. Maar hoe zit dit nu precies in zakelijk opzicht? Wel, ook op zakelijk vlak zijn de verschillen tussen Belgen en Nederlanders enorm! In deze blog hebben we daarom 10 belangrijkste zakelijke verschillen tussen Nederlanders en Belgen op een rij gezet.

1. Eerst luisteren. Dan praten:
Belgen hebben een luistercultuur, Nederlanders een praatcultuur. Nederlanders zeggen waar het op staat in een directe manier en Belgen ervaren dit vaak als brutaal. Wees dus gereserveerd en laat uw zakenpartner aan het woord.

2. In welke van de zes België’s doet u zaken?
Wilt u zaken doen in Vlaanderen, Wallonië, Brussel of in de Duitstalige gemeenschap? België kent zes regeringen met elk hun eigen bevoegdheden. De EVD kan u helpen door het bos de bomen te zien.

3. Belgen zijn veel gevoeliger voor taalfouten en spelfouten:
Nederlands in België is niet hetzelfde als in Nederland. Vlamingen zijn ook veel minder tolerant voor spellingfouten dan Nederlanders. Laat folders of reclameteksten dan ook altijd controleren door een Vlaming. Wanneer u in de Franstalige gemeenschap zaken doet, wees dan zeker dat u het Frans machtig bent of een tolk hebt; Engels wordt vaak niet geapprecieerd als compromistaal.

4. Wees gastronoom:
Zakenrelaties worden in België aan tafel gesmeed en een broodje kaas zal niet volstaan om de deal te sluiten. De zakenlunch is belangrijk om het vertrouwen van de cliënt te winnen. Laat de contracten dan ook in het kantoor en geniet van een lekker maal. Over details heeft men het later.

5. Wees formeel:
De machtsafstand tussen Belgische werknemers en hun oversten is groot: men luistert en gehoorzaamt. Beleefdheid is dan ook belangrijk bij het vormen van nieuwe contacten: de u-vorm wordt veel langer gebezigd in België dan in Nederland.

6. Bouw uw zakelijke relatie geduldig op:
In België doet men pas zaken nadat men iemands vertrouwen heeft gewonnen, in Nederland is vertrouwen eerder een gevolg van succesvol zaken doen. Wees dus geduldig in het opbouwen van relaties, ze komen u later nog van pas.

7. Probeer tussen de regels door te lezen:
Belgen zijn meesters in het maken van compromissen, ze zullen dan ook zelden het achterste van hun tong tonen. Wanneer een Belg het niet met u eens is, zal hij/zij dat niet openlijk laten merken. Lees dus tussen de regels door naar de ware betekenis van iemands woorden, zonder hierbij druk uit te oefenen.

8. Laat ogenschijnlijke chaos en ondoorzichtigheid toe:
Belgen tonen een zekere trots rond de haast surrealistische complexiteit van hun politieke structuren. Dit vindt ook zijn neerslag in de structuur van het Belgische bedrijf: er is altijd een achterdeurtje waardoor de manager zijn doel kan bereiken. De transparante structuur van Nederlandse ondernemingen wordt niet op prijs gesteld in België.

9. Wees bescheiden en terughoudend:
In Nederland is zelfzeker zijn een belangrijke eigenschap van elke zakenman; men moet zichzelf weten te verkopen. In België is men een stuk bescheidener. Wees dan ook niet te overtuigd van uw eigen kennis en vaardigheden, dit wordt in België al gauw als arrogant ervaren.

10. Dictatuur i.p.v. consensus: Nederland is een land van consensus: ieder moet zijn zegje kunnen doen, pas daarna kan een beslissing genomen worden. De Belgische manager drijft zijn zin door, zonder tegenspraak te dulden.