ERK Taalvaardigheidsschema

Wat is het ERK en waarom is het belangrijk?

ERK is de Nederlandse afkorting voor Europees ReferentieKader - in het Engels Common European Framework of Reference (kortweg CEFR of CEF).

Het ERK biedt een instrument om het niveau waarop iemand zijn talen beheerst te beschrijven en wordt gebruikt in zowel het vreemdetalenonderwijs als in het onderwijs Nederlands aan anderstaligen.

Het beschrijft de vaardigheden die een deelnemer op een bepaald niveau wordt geacht te kunnen. Het ERK onderscheidt hierbij 5 vaardigheden (lezen, luisteren, schrijven, spreken, gesprekken voeren) en 6 niveaus van taalbeheersing, van beginner tot bijna moedertaalspreker. De niveaus heten van laag naar hoog: A1, A2, B1, B2, C1 en C2.

Niveau A is van toepassing op basisgebruikers van de taal. Als je op B-niveau functioneert, word je een onafhankelijke taalgebruiker genoemd. Wie de taal op C-niveau beheerst, is een vaardige gebruiker.

Elycio Talen maakt gebruik van het ERK niveaubeschrijvingsmodel, hier kunt u een volledig overzicht met uitgebreide uitleg bekijken.