Linguaskill taaltest

Linguaskill is de nieuwe taaltest Engels van de Universiteit van Cambridge. Speciaal bedoeld voor bedrijven, overheden en opleiders om de taalvaardigheid te bepalen van medewerkers, sollicitanten en studenten.

Linguaskill is een volledig adaptieve taaltest. Dat wil zeggen dat de moeilijkheidsgraad van de vragen automatisch wordt aangepast aan het niveau van de deelnemer. Op die manier ontstaat het meest accurate en betrouwbare beeld van het taalniveau.

De test kan worden ingezet om zowel de passieve (lezen en luisteren) als de actieve vaardigheid (spreken en schrijven) te meten. Maar desgewenst kan ook alleen de actieve of de passieve vaardigheid worden getoetst.

Hoe wordt de test afgenomen?
De Linguaskill taaltest kan volledig online en op elk gewenst moment worden afgelegd, uiteraard wel onder deskundig toezicht.

Heeft u regelmatig deelnemers aan de test? Dan kunt u ook via een eigen platform deelnemers inschrijven en testresultaten inzien.

De uitslag
Deelnemers aan de test ontvangen een internationaal erkend certificaat van de Universiteit van Cambridge. De uitslag wordt vermeld conform de normen van het zogeheten Europees Referentiekader.

Voorbereiding
Uiteraard kunnen wij u ook helpen zich voor te bereiden op deze test. Onze medewerkers vertellen u graag over de verschillende mogelijkheden.

Meer weten of de test bestellen?
Voor meer informatie over deze test, om de test te bestellen of voor ondersteuning bij de voorbereiding neemt u contact op met uw dichtstbijzijnde vestiging.