• Effectief bij werving en selectie
  • Maatwerk mogelijk in alle talen
  • Online taalassessments in 12 talen
  • Taalvaardigheid toetsen aan ERK-normen
  • Gestandaardiseerde taalassessments
  • Inzicht in benodigde investeringen

Taalassessments van Elycio Talen

Een goede kennis van taal en cultuur is van doorslaggevend belang om succesvol te kunnen zijn in internationale zaken. Daarom wilt u er zeker van zijn dat u en uw medewerkers over alle benodigde taalvaardigheden beschikken. En waar die vaardigheden eventueel nog ontbreken, wilt u waarschijnlijk vooraf al weten wat de benodigde investeringen zijn om tot het gewenste niveau te komen. De taalassessments van Elycio Talen geven u de benodigde antwoorden.

Elycio biedt u een heel scala aan hulpmiddelen om de benodigde taalvaardigheid te inventariseren en de aanwezige kennis en kunde te toetsen. naast maatwerk kunt u ook gebruik maken van internationaal erkende en genormeerde toetsen, al dan niet adaptief.

Direct online taalassessments bestellen?

Op onze website www.taalassessments.nl bestelt u eenvoudig professionele Bright Online Language taalassessments in de door u gewenste taal. Zo test u efficiënt het taalniveau van sollicitanten , eigen medewerkers of uzelf aan de hand van erkende ERK normeringen.

Na bestellen bepaalt u zelf wanneer u begint aan de taalassessment
Nadat wij uw bestelling hebben ontvangen mailen wij u spoedig uw inlogcodes per mail. U bepaalt vervolgens zelf wanneer u of de (beoogde) medewerker start aan de taalassessment.

Kiezen voor Elycio Talen is kiezen voor bewezen kwaliteit: