Taalsubsidies

Als u zakelijk een taal gerelateerde opleiding wilt volgen dan zijn er verschillende mogelijkheden om de kosten te verlagen. Ook werkgevers die een opleiding voor hun werknemer betalen kunnen in een aantal gevallen een (gedeeltelijke) vergoeding ontvangen. Zo vallen de netto studiekosten aanzienlijk lager uit. Hieronder zetten we de mogelijkheden voor u op een rij.

Algemene informatie m.b.t. taalopleidingen op de werkvloer

  • Scholingskosten zijn aftrekbaar van het bedrijfsresultaat;
  • De vergoeding van opleidingskosten aan werknemers is onbelast
    (nadere informatie hierover vindt u hier)


Tel mee met taal
Werkgevers kunnen bij een opleiding ter verbetering van Nederlandse taalvaardigheid voor hun medewerkers gebruikmaken van een aantrekkelijke subsidieregeling. Via de regeling ‘Tel mee met Taal’ krijgen werkgevers 67% van de kosten vergoed, tot een maximum van maar liefst € 1.500,- per deelnemer. De overheid wil met deze regeling taalvaardigheid op de werkvloer stimuleren. Let op: Wegens overweldigende belangstelling is het subsidieplafond van 2019 bereikt. Je kunt echter nog wel een aanvraag indienen. Het komt namelijk voor dat een subsidie niet wordt toegekend. Het beschikbare budget wordt dan in volgorde van binnenkomst verstrekt aan andere aanvragers. In 2020 start een nieuwe subsidieronde. Meer informatie? >https://www.telmeemettaal.nl/s...

AGF Groothandelsfonds
Vanuit het Groenten en Fruit Groothandelsfonds 2019 wordt 40% van de cursuskosten op het gebied van taaltrainingen vergoed. Er is per medewerker per jaar maximaal € 1.000,- subsidie beschikbaar. Meer informatie? > https://www.gfgroothandelsfond...

Colland Arbeidsmarkt
Bedrijven in de sectoren Glastuinbouw en Hoveniers kunnen subsidie aanvragen bij het fonds Colland Arbeidsmarkt. Werkgevers en werknemers vragen deze subsidie eenvoudig aan. Meer informatie? > https://www.collandarbeidsmark...

Transport & logistiek (Soob)

De komende jaren zijn er in de sector Transport en Logistiek veel nieuwe chauffeurs nodig. Via Soob-subsidiepunt worden opleidingen en trainingen gestimuleerd en gesubsidieerd voor huidige en toekomstige werknemers. Meer informatie? > https://www.soobsubsidiepunt.n...

Uitzendkrachten (DOORZAAM)

DOORZAAM wil uitzendkrachten stimuleren om te blijven leren en ontwikkelen. De scholingsvoucher geeft een financieel steuntje in de rug voor uitzendkrachten. Met de voucher kun je zelf één of meerdere opleidingen, cursussen of trainingen kiezen tot een maximum van €500 incl. btw. Als uitzendorganisatie is het ook mogelijk om vouchers aan te vragen voor uitzendkrachten. Meer informatie? > https://www.doorzaam.nl/loopba...

Metaalbewerking (OOM)
OOM is het scholingsadviesbureau van de sociale partners in de metaalbewerking. Voor bij OOM aangesloten bedrijven die een tegemoetkoming willen in de scholingskostenvan hun medewerkers zijn er diverse regelingen voor opleiding en ontwikkeling beschikbaar zoals een persoonlijke trainingstoelage en een ontwikkelbudget. Meer informatie? > https://www.oom.nl/Regelingen

Belastingvoordeel werknemers

Er is een aftrek van studiekosten in de aangifte inkomstenbelasting met een drempel van €250,-. Een vergoeding van de werkgever moet in mindering worden gebracht. Stap-budget Stap-budget staat voor Stimulans Arbeidsmarktpositie en dient ter vervanging van bovenstaande aftrekpost.

Als u een (extra) opleiding wilt volgen naast uw werk dan kan u daar over een tijdje subsidie voor aanvragen. Het kabinet werkt aan een persoonlijk ontwikkelbudget, waarmee Nederlanders jaarlijks tot €2.000,- kunnen krijgen om te studeren. De achterliggende gedachte is dat alle werkenden zich tijdens hun carrière blijven om- en bijscholen. Met extra studies en vaardigheden blijft u langer gewild op de arbeidsmarkt. Iedereen kan een aanvraag doen.

Jaarlijks komen zo'n 100.000 tot 200.000 mensen in aanmerking, want op=op. Het kabinet streefde ernaar op 1 januari 2020 een nieuwe subsidie voor studiekosten in te voeren, maar dat wordt niet gehaald. Wanneer de regeling wel wordt ingevoerd wordt deze zomer duidelijk, aldus het ministerie.

Aansluiten bij het Taalakkoord

Als werkgever kunt u bijdragen aan een betere taalvaardigheid van uw medewerkers, door taal op de werkvloer bespreekbaar te maken en medewerkers te scholen. Aansluiten bij het Taalakkoord Werkgevers helpt u hierbij. Binnen het Taalakkoord zet u samen met andere werkgevers in op taal en deelt u kennis en ervaringen. Meer informatie? > https://www.taalakkoord.nl